Torre Negra no ha estat mai inclòs dins del Pla Especial de Collserola

pla especial de Collserola Torre Negra No Inclòsplànol pla especial de Collserola Torre Negra No inclòs