Torre Negra no ha estat inclòs dins la Xarxa Natura 2000

xarxa natura