Ronda Sud

Ronda Sud

L’Ajuntament de Sant Cugat i els sectors proteccionistes insisteixen en què tot el sector de la Torre Negra s’ha de preservar de construccions en raó a que gaudeix d’elements mediambientals que ho demanen, oblidant, però, que la pròpia modificació puntual del PGM preveu una àmplia zona, per desenvolupar a través d’un Pla Especial, on s’haurà de situar el projectat vial de la Ronda Sud.

És evident que l’Ajuntament no pot renunciar a situar aquest vial allà on es contempla en la Modificació puntual del PGM perquè es tracta d’una infraestructura que donarà  sortida al cada vegada més important problema de trànsit que pateix la població i les poblacions de l’entorn, fortament implicades en aquesta infraestructura, a les quals també donarà servei. Per tant, és molt contradictori que no es vulgui aprovar el projecte de PAU quan en realitat el PGM admet que la zona protegida sigui travessada per una obra d’infraestructura de gran impacte.

Hi ha una excessiva demagògia en tot aquest assumpte i el que convé és situar les coses amb realisme, informant l’opinió pública de quines són les necessitats irrenunciables de la població i equilibrar d’una vegada tots els interesso en joc.