Què volem fer a Torre Negra

El que es proposa en el PAU està molt per sota del que el Pla General li permet fer:

percentatges   planol

                           Fes click sobre el plànol per ampliar-lo

Fotografies de les construccions i activitats actualment existents dins de l’àmbit de Torre Negra:

[SWF]/wp-content/swf/planolzonificacio.swf, 500, 375[/SWF]