El valor de la vegetació de l’àmbit de Torre Negra és escàs

Escrito el Martes, 29 de abril de 2008 por

Comunicat
El valor de la vegetació de l’àmbit de Torre negra és escàs

Segons determina l’informe mediambiental d’Ecafir SL

La valoració global que ha fet Ecafir SL, empresa especialitzada en estudis d’impacte ambiental, sobre l’àmbit de Torre Negra de Sant Cugat del Vallès diu que és escassa perquè, entre d’altres detalls, “el territori considerat no compta amb cap espècie protegida, ni endèmica ni cap que pugui ser considerada rara o notable”.

L’informe, de més de 150 pàgines, estudia totes les vessants ecològiques de Torre Negra i en el cas concret de la vegetació ha estudiat els boscos, les pinedes, les comunitats arbustives, bardisses i la vegetació hidròfila i de ribera. Concretament, aquest informe diu en la seva valoració global que “el valor de la zona estudiada des del punt de vista botànic, tant en la seva vessant estrictament florística, com en la relacionada amb comunitats de vegetals, és pot considerar com a escàs”.

També es posa de manifest que “únicament els boscos de pi i alzina es troben en un estat de conservació més o menys acceptable”. Aquests boscos, però, es troben a molta distància de les construccions projectades pels propietaris de Torre Negra.

En el plànol aixecat sobre les zones de vegetació més interessants es pot observar que aquestes es troben allunyades de les zones on s’han d’aixecar les construccions del Pla d’Actuació Urbanística (PAU) presentat al seu dia i que ha de tramitar l’Ajuntament per ordre judicial.

L’Associació de Veins propietaris de Torre Negra vol posar de manifest que a Ecafir SL hi treballen llicenciats en ciències ambientals, geògrafs, geòlegs i enginyers agrònoms i forestals, entre d’altres tècnics en el medi ambient i la seva protecció i compte amb més de 20 anys d’experiència en treballs efectuats a Catalunya, Espanya i l’estranger.

Més informació www.ecafir.com i www.torrenegra.cat

Sant Cugat, a 30 d’abril de 2008

planol ecafir

 plànol gran Ecafir, S.L. (fes click a sobre del títol per veure el plànol en gran)


La urbanització proposada a Torre Negra és compatible amb la preservació de l’àmbit

Escrito el Miércoles, 9 de abril de 2008 por

Comunicat

La urbanització proposada a Torre Negra  és compatible amb la preservació de l’àmbit

Segons l’informe de la prestigiosa consultoria Ecafir SL

L’Associació de veïns de Sant Cugat propietaris de Torre Negra vol posar de manifest que, segons les conclusions d’un informe redactat per la prestigiosa consultoria Ecafir SL, que ha analitzat l’interès ecològic, paisatgístic i cultural del Sector de la Torre Negra, es pot “concloure que aquests valors no són tan excepcionals com per a fer inviable la seva urbanització. Ben al contrari, la proposta del Pla d’Actuació Urbanística és perfectament compatible amb la conservació de les àrees de major interès”.

La consultoria Ecafir SL, amb més de 20 anys d’experiència en la matèria, ha realitzat centenars d’estudis arreu de Catalunya i Espanya sobre la planificació, conservació i gestió d’espais naturals i la sostenibilitat i compatibilitat amb fauna i vegetació.

En les seves conclusions l’informe diu que “no hi ha cap comunitat botànica o faunística estrictament protegida o de tan elevada singularitat que mereixi la seva protecció (a Torre Negra). Aquesta destacada singularitat no s’observa ni tan sols a nivell de terme municipal”.

La principal conclusió a que arriben els tènics d’Ecafir SL és que “es pot justificar l’interès de protecció del Sector de la Torre Negra per un interès social o polític (…) Però en cap cas, aquest sobtat canvi de criteri –per altra banda curiosament tan sols a la Torre Negra ni no a la resta del terme municipal– es pot justificar mai des del punt de vista d’interès ecològic, paisatgístic o cultural”.

També conclou l’informe dient que la urbanització del 16,77% del terreny, al costat mateix d’on ja hi ha edificacions i a uns terrenys que són absolutament erms,  “és compatible amb els objectius i criteris del PAU presentat”.

Més informació a www.torrenegra.cat i www.ecafir.com

Sant Cugat, 9 d’abril de 2008

 


FOTOGRAFIES AÈRIES

Escrito el Miércoles, 2 de abril de 2008 por

foto 1 link

foto 1

foto 2 link

foto 2

foto 3 link

foto 3

foto 5 link

foto 5

foto 6 link

foto 6


Resolució conseller de Política Territorial i Obres Públiques

Escrito el Miércoles, 26 de marzo de 2008 por

resolució conseller  fes click a sobre del títol per veure-la en gran.

resolució conseller PTOP


MÉS DE 800 SIGNATURES DE SUPORT AL PAU DE TORRE NEGRA

Escrito el Miércoles, 5 de marzo de 2008 por

MÉS DE 800 SIGNATURES DE SUPORT AL PAU DE TORRE NEGRA

L’Associació de Veïns de Sant Cugat propietaris de Torre Negra ha presentat al registre de l’Ajuntament de la ciutat més de 800 signatures favorables al Programa d’Actuació Urbanística (PAU) presentat per urbanitzar un 16,77% de l’àmbit de Torre Negra.

Aquestes signatures donen suport a una iniciativa que deixaria un parc de 150 hectàrees a lliure disposició dels santcugatencs a canvi d’endegar el projecte de construir habitatges en zones absolutament ermes i desproveïdes de vegetació de Torre Negra, que són colindants amb les zones ja construïdes.
Com se sap, Torre Negra no ha format mai part del Parc de Collserola ni va ser inclòs a la Xarxa Natura 2000, que es va tancar al 2006 i els veïns de Sant Cugat propietaris dels terrenys creuen acceptable el PAU presentat al seu dia amb tots els requisits legals. Per aquesta raó, entre d’altres, els Tribunals de Justícia han donat la raó als propietaris, donat que, a més, no suposaria cap dany mediambiental pel nul valor de la zona a edificar. En canvi, la resta del Parc sí quedaria a disposició dels ciutadans.

Amb aquestes més de 800 signatures l’Associació de Veïns propietaris de Torre Negra vol comunicar a tots els ciutadans de Sant Cugat, que lluny de demagògies, hi ha ciutadans que han comprovat que el projecte és possible sense malmetre la resta de l’àmbit.

L’Associació seguirà informant, personalment i a través de la web www.torrenegra.cat sobre el PAU als habitants de Sant Cugat perquè sàpiguen exactament els beneficis que els reportarà.

Pere Feliu i Pujol
President de l´Associació de Veïns de Sant Cugat Propietaris a Torre Negra.

Agraïm a tots els que ens han fet arribar les seves al.legacions, donant suport al PAU presentat.

Moltes gracies a tots!


SÍ AL PARC DE TORRE NEGRA

Escrito el Miércoles, 27 de febrero de 2008 por

Si hi estàs d’acord, presenta les següents al.legacions, sol.licitant l’aprovació provisional del Programa d’Actuació Urbanística, presentat per Mont, S.A.

Cal que imprimiu el text de les al.legacions, el repartiu a amics i coneguts, poseu el vostre nom, D.N.I, i adreça, el signeu i el porteu al registre de l’Ajuntament de Sant Cugat ( de dilluns a dijous, de 8h a 18’45h, divendres de 8h a 14h, i dissabtes, de 9h a 13h) o bé, ho podeu dur a l’Associació (Passatge del Celler, s/n, 1er, 4ª, de St. Cugat) , qui les entregarà en el vostre nom. Només hi ha temps fins el 4 de març.

al.legacions 1

al.legacions 2

LES RAONS PER DIR SÍ AL PARC DE TORRE NEGRA

Si estàs conforme amb que els Ciutadans de Sant Cugat, guanyem un Parc Públic, gratuïtament, de lliure disposició, de 150 Hectàrees, a canvi de que es construeixi només en un 16’77% de la superfície del Sector, amb els següents termes:

– Que només s’edifiqui en un 16’77% del total de l’àmbit de Torre Negra.

– És a dir, que el 80% de tota la finca de Torre Negra sigui definitivament propietat dels santcugatencs.

-Que els habitatges  projectats estiguin al llindar de les zones ja construïdes, a les zones absolutament ermes, sense gespa ni arbrat, i sense envair les zones realment amb vegetació.

-Que es protegeixin els llocs més emblamàtics com el Pi d’en Xandri o la mateixa Torre Negra i que es netegi la resta del Parc.

-Que l’Ajuntament de Sant Cugat rebi una forta injecció econòmica tant per llicències de construcció com més endavant en concepte de taxes i impostos.

-Que l’Ajuntament no quedi en situació de fallida si, arribat el moment, els Tribunals li ordenen indemnitzar als propietaris de Torre Negra.

 

Signa les al.legacions anteriors.

 

 


Presentació web

Escrito el Lunes, 25 de febrero de 2008 por

El passat 20 de febrer, vàrem presentar la nostra web. Aquí podràs veure un vídeo resum, editat per Televisió de Sant Cugat.

Fes click al botó “play” per visualitzar-lo.


Torre Negra: el que cal saber sobre aquest àmbit

Escrito el Jueves, 31 de enero de 2008 por

 PRESENTACIÓ

Benvinguts al Blog de torrenegra.cat, el Blog de l’Associació de veïns  Propietaris de Torre Negra, en el qual hi trobareu totes les informacions necessàries per a estar al dia i informat amb tot detall sobre aquesta zona de Sant Cugat.

A continuació s’exposen explicacions detallades de tot el que es vol fer, de les actuacions endegades fins ara, les construccions que hi són des de fa anys dins del sector de Torre Negra, els vials asfaltats, les sentències judicials, plànols, fotografies, beneficis pels habitants de Sant Cugat, etc.

Amb aquesta iniciativa volem posar a disposició de tots els ciutadans els elements adients perquè es puguin fer una composició de lloc exacta sobre aquest assumpte que tant interessa a la ciutat.

Ho hem fet amb l’afany de defendre tant els nostres legítims interessos com mostrar de forma clara i fefaent que el que es tracta de fer no és cap agressió al medi natural ni quelcom del que Sant Cugat es pot penedir el dia de demà.

Es tracta, simplement, del següent:

1.-Tenint en compte els criteris de sostenibilitat conforme a les directrius Europees d’aplicació en aquest Estat, els estudis efectuats demostren la compatibilitat del territori amb la construcció d’habitatges en una cinquena part  (exactament 16,77%) de l’àmbit de Torre Negra, quan en tots els sectors similars (Vullpalleres, Can Trabal, La Guinardera i Can Canyameres…..) s’ha construït en els darrers temps per sobre del 30%. La resta de la superfície (un 80%) es cedirà gratuïtament a l’Ajuntament per lliure disposició dels ciutadans.

2.-D’endegar aquesta iniciativa en una zona que no  ha figurat en cap llistat com a Parc (ni de Collserola, ni de la Xarxa Natura tancada el 2006.

3.-Després de la nostra iniciativa sí que Torre Negra serà quelcom del que els ciutadans de Sant Cugat podran fruir, doncs nosaltres ens encarregarem de que així sigui.

Gràcies, endavant i benvinguts!


« Página anterior