Desenvolupament de St. Cugat des de 1976

Aquí, podreu veure una diagnosi de l’evolució que ha experimentat el municipi de St. Cugat, durant les darreres dècades, on es pot observar l’existència de sectors més significatius amb unes característiques similars a les de la Torre Negra (que inicialment es trobaven qualificats com a sòl urbanitzable no programat).

De tots els sectors urbanístics analitzats de St. Cugat desenvolupats a partir del PGM de 1976, en el que es proposava una menor superfície edificable i un menor índex d’edificabilitat és, amb diferència, en el de La Torre Negra, on es preveia una superfície edificable d’un 17% i un índex d’edificabilitat del 0,17m2st/m2s, mentre que supera el 30% i una mitja d’un 0,4m2st/m2s d’índex d’edificabilitat, en tota la sèrie de sectors analitzats.

Plànol Desenvolupament del PGM des de 1976 a 2004

desenvolupament st cugat

desenvolupament2    Fes click sobre els plànols per ampliar-los

Quadre comparatiu del desenvolupament urbanístic recent de sectors propers al Sector de la Torre Negra

quadre comparatiu sectors Fes click sobre el quadre, per ampliar-lo

Quadre comparatiu d’ocupació de sectors propers al Sector de la Torre Negra

plans torre negra per ocupació Fes click sobre el quadre, per ampliar-lo

A continuació, trobaràs fotografies dels diferents sectors:

Esade:

[SWF]/wp-content/swf/esade.swf, 500, 375[/SWF]

Vullpalleres:

[SWF]/wp-content/swf/vullpalleres.swf, 500, 375[/SWF]

Can Matas:

[SWF]/wp-content/swf/canmatas.swf, 500, 375[/SWF]

La Guinardera i Can Canyameres:

[SWF]/wp-content/swf/guinardera.swf, 500, 375[/SWF]

Coll Favà:

[SWF]/wp-content/swf/collfava.swf, 500, 375[/SWF]

Les Planes de Can Rabella:

[SWF]/wp-content/swf/lesplanesdecanrabella.swf, 500, 375[/SWF]

Torreblanca:

[SWF]/wp-content/swf/torreblanca.swf, 500, 375[/SWF]

Can Calops:

[SWF]/wp-content/swf/cancalops.swf, 500, 375[/SWF]

Can Ganxet:

[SWF]/wp-content/swf/canganxet.swf, 500, 375[/SWF]