Beneficis del PAU pels santcugatencs

 

 

Els nous habitatges que es farien a la zona de Torre Negra, ben a prop de l’actual límit de la ciutat, suposaria una important injecció econòmica a les arques de l’Ajuntament. Les llicències de obres, primer, l’ICIO (Impost de construcció), l’impost de l’increment del valor dels terrenys i les quotes de l’IBI aportarien uns diners que no es poden deixar de banda en aquest cas.També caldria tenir en compte en aquest apartat les taxes de recollida d’escombraries, els guals, etc.

A més, en aquest moments de recessió econòmica endegar un projecte com el de Torre Negre suposarà molts llocs de treball, la majoria dels quals afectarien positivament als treballadors i als industrials de Sant Cugat. Aquest aspecte del projecte ha estat poc considerat en el moment d’opinar sobre l’assumpte, però és d’una indubtable importància.