« -

EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICÍA DE CATALUNYA, EN RESOLUCIÓ DE DATA 28 DE NOVEMBRE DE 2.013, MANTÉ EL CARÀCTER DE SÒL URBANITZABLE AL SECTOR DE LA TORRE NEGRA EN EL PLA TERRITORIAL METROPOLITÀ DE BARCELONA

Jueves, 2 de enero de 2014

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya mitjançant auto de data 28 de novembre passat, ha
desestimat l’incident d’inexecució de sentència, promogut per la Generalitat de
Catalunya  pretenent l’impossible
execució de la sentència dictada en 18 de desembre de 2.012, declarant la
nul·litat de l’ordenació territorial dels terrenys de la Torre Negra
contemplada en el Pla Territorial Metropolità de Barcelona, que configurava el
sector de la Torre Negra
com “ESPACIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL POR SU INTERÉS NATURAL Y AGRARIO” ordenant
que quedessin exclosos d’aquesta categoria de sòl.

En resum, la sentència de 18 de desembre de 2.012, dictada en el recurs
interposat per l’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE SANT CUGAT PROPIETARIS AL SECTOR DE
TORRE NEGRA, venia a mantenir que contra el que pretenia l’Administració de la
Generalitat i el propi Ajuntament de Sant Cugat de configurar el sector de la Torre Negra com uns
terrenys de “PROTECCIÓ ESPECIAL” en el Pla Territorial Metropolità de
Barcelona, aquesta pretensió era nul·la com ja ha estat declarat en altres
ocasions.

L’Administració promotora de l’incident, pretenia que dita sentència no es
pogués executar argumentant que s’havia publicat el Decret declarant el Parc Natural
de Collserola i l’aprovació de la modificació del Pla General Metropolità en el
Sector de la Torre Negra declarant-lo sòl no urbanitzable ordinari, ambdues
resolucions recorregudes davant els Tribunals.

El TSJC rebutja contundentment l’argument de l’Administració autonòmica que
sol·licitava l’impossibilitat d’execució de la sentència, afirma que és
plenament executable, i que resulta manifestament clar que no eren aplicables
al supòsit jutjat les resolucions que es volien fer valer, i  condemna en costes a la Generalitat de
Catalunya per “la carencia de fundamento
de lo peticionado
”.

La conclusió de la interlocutòria dictada és que l’ordenació territorial
del Pla Territorial Metropolità de Barcelona, respecte als terrenys de Torre
Negra, queda expulsada de l’ordenament jurídic, recuperant la seva qualificació
de sòl urbanitzable.