« - »

EL TRIBUNAL SUPREM TORNA A FALLAR CONTRA L’AJUNTAMENT DE SANT CUGAT PER TORRE NEGRA

Martes, 2 de junio de 2009

El Tribunal Suprem ha confirmat, en data 17 de març de 2009, la sentència dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya amb data 18 de juny de 2004 per la que ordena a l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, “que admita la solicitud efectuada y le dé el trámite previsto por la legislación urbanística”, respecte al nou Programa d’Actuació Urbanística (PAU) i Pla Parcial presentat per diversos propietaris del Sector Torre Negra. La Sentència del Tribunal Suprem va ser comunicada el passat 8 de maig.

Posem a disposició de tots la sentència esmentada, donada la importància que té que per segona vegada l’Alt Tribunal retrau a l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès que impedeixi als demandants l’exercici del seu dret a promour la transformació del sòl urbanitzable, desestimant de forma contundent tos els motius del recurs interposat per la representació municipal i imposant-li, a més, les costes del mateix.

 

Sentència Tribunal Suprem 2n PAU.