« - »

ELS GRUPS MUNICIPALS DENUNCIEN LA POLITICA DE FETS CONSUMATS DE L’AJUNTAMENT DE SANT CUGAT

Martes, 13 de enero de 2009

ELS GRUPS MUNICIPALS DENUNCIEN LA POLÍTICA DE FETS CONSUMATS DE L’AJUNTAMENT DE SANT CUGAT

 Al darrer Ple municipal de Sant Cugat els diferents grups municipals van posar de manifest la perillosa política de fets consumats que en matèria urbanística està portant a terme l’Ajuntament, que no té en compte les sentències judicials que li són  desfavorables o bé que després de conèixer les sentències les adapta “a posteriori” a les disposicions al que han dictat els jutges.
Els grups municipals ho van denunciar quan els van proposar l’aprovació de la modificació puntal del planejament als sectors Eixample Sud i Turó d’en Lluch, en una situació similar a la que es va produir en el sector de Torre Negra, sobre el que, de forma sistemàtica, s’ha  ignorat el que han dit els jutges al respecte en les seves sentències i, encara més, tot canviant les qualificacions urbanístiques “a posteriori”.

També els grups municipals van posar l’accent en que “ens podríem trobar en una situació perillosa, ja que qualsevol podria posar una acció administrativa o fins i tot penal contra l’Ajuntament, posant de relleu que aquest el que està fent és una política de fets consumats”. També es va denunciar que davant d’una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que va declarar nul·la de ple dret l’atorgament d’una llicència urbanística,  la resposta de l’Ajuntament va ser canviar la norma a posteriori per adaptar-la i d’aquesta manera fer un urbanisme a mida.
Tots els grups municipals, excepte el de l’equip de Govern, van votar en contra la proposta de l’aprovació de l’esmentat  planejament, que manté en el seu fons i en la seva forma moltes similituds en el cas de Torre Negra, en el que els propietaris varem guanyar en totes les instàncies judicials. 

“Ja que el que hem fet no està dins la legalitat, canviem la norma”, va ser l’argument pel qual tots els grups van votar contra la proposta de l’Ajuntament, sobre l’aprovació de modificació puntual i planejament vigent a l’Eixample Sud i Turó d’en Lluc.

Sant Cugat, 13 de gener de 2009

Pere Feliu

President Associació de veïns de Sant Cugat propietaris de Torre Negra