« - »

LA DONA DE L’ALCALDE DE SANT CUGAT, SÒCIA DE LAPORTA

Lunes, 24 de noviembre de 2008

LA DONA DE L’ALCALDE DE SANT CUGAT, SÒCIA DE LAPORTA

Tenen una immobiliària que vol construir en uns terrenys agrícoles

Ens plau sotmetre a la consideració dels nostres conveïns de Sant Cugat la següent informació apareguda al portal d’internet e-noticies.com i a d’altres mitjans de comunicació que s’hi han fet ressò. Es pot comprovar un greuge comparatiu amb el nostre problema a Torre Negra, amb la diferència que a nosaltres ens han donat la raó a tots els tribunals de Justícia, fins i tot el Tribunal Suprem.

Mentre uns volen edificar en uns terrenys agrícoles, tot canviant-ne la qualificació, a nosaltres no ens deixen edificar en uns terrenys en els que estava autoritzat fer-ho. De sobte, quan havíem complert tots els requisits amb totes les Administracions, ens van materialment atropellar i ens van negar els nostres drets des de l’alcaldia de Sant Cugat.

Nosaltres ens tracten com ciutadans de Segona, precisament els que fan (o presumptament intenten fer) “pelotazos”de Primera.

El text de la notícia apareguda a e-noticies.com és el següent: 

 La dona de l’alcalde de Sant Cugat, sòcia de Laporta
En una empresa que disposa d’uns terrenys agrícoles a l’Hospitalet
 
Anna Maria Lloveras, esposa de l’alcalde de Sant Cugat de Vallès, és sòcia de Joan Laporta a l’empresa Hakerson Internacional S.L. En aquesta societat, que disposa d’uns terrenys agrícoles a l’Hospitalet que l’Ajuntament pretén requalificar per a usos terciaris i de serveis, també és soci l’extinent d’alcalde de l’ajuntament de Sant Cugat i actual directiu del Barça, Joan Franquesa.

Segons figura en el registre mercantil, Lloveras va anar a l’ampliació de capital de Hakerson durant la junta universal celebrada el dia 22 de desembre de 2004. En aquella junta, també hi van subscriure l’ampliació els altres socis, entre els quals hi figura el president del FC Barcelona, Francesc Xavier Laporta, Joaquín Segú Estruch, Joan Franquesa, Xavier Arbós i Francesc Palau. E-notícies ha contactat set vegades amb el departament de premsa de l’ajuntament de Sant Cugat, des del dilluns passat, sense haver rebut cap resposta oficial.

Pere Feliu
President
Associació de veïns de Sant Cugat propietaris de Torre negra
www.torrenegra.cat

   enoticies

E noticies 

El Periodico

 El Periodico

enoticies2