« - »

TORRE NEGRA: L’ÍNDEX MÉS BAIX D’EDIFICABILITAT

Miércoles, 16 de julio de 2008

Associació de Veïns de Sant Cugat propietaris de Torre Negra

TORRE NEGRA: L’ÍNDEX MÉS BAIX D’EDIFICABILITAT

L’àmbit de Torre Negra te l’índex d’edificabilitat més baix de tots els projectes importants que s’han endegat a Sant Cugat als darrers 25 anys, segons es desprèn d’un estudi comparatiu entre les diferents zones.
L’Associació de veïns propietaris de Torre Negra vol posar aquesta dada a disposició de l’opinió pública, doncs de vegades s’ha presentat el nostre Programa d’Actuació Urbanística com una mena d’intent de massificació de la zona, quan la realitat és ben diferent, no tan sols perquè les construccions estan projectades al llindar de la ciutat de Sant Cugat, sinó perquè, junt al  només el 16,77% de terreny edificat, l’índex d’edificabilitat brut és del 0,17 . Aquest índex s’obté de dividir els metres quadrats de sostre edificat per els metres quadrats de sòl.
Així ens trobem que en sector de la mateixa classificació urbanística al de Torre Negra, aquest índex  ha arribat a triplicar-se, com a Sant Domènec Colomer, que és del 0,57, o a Casetes de Can Rabella, que va arribar al 0,60.
La majoria de PAU de Sant Cugat, però, han doblat amb escreix  l’índex d’edificabilitat sol·licitat de Torre Negra, com a Vullpalleres Oest (0,40), La Guinardera i Can Canyameres (0,48), Can Matas (0,47), Can Rabella (0.44) Coll Favà (0,45) i Can Ganxet (0,46) per citar-ne alguns exemples. Torre Negra es presenta, doncs, amb l’índex d’edificabilitat més baix de tots.
Aquest aspecte de l’índex d’edificabilitat brut és el que també han valorat tan els tribunals de Justícia, que han avalat totes les nostres actuacions, com els experts en medi ambient que han refermat l’absoluta compatibilitat del projecte amb la preservació de la zona.

 Sant Cugat, 14 de juliol de 2008

*Us Adjuntem fotografies de sectors en desenvolupament a Sant Cugat

 LA GUINARDERA CAN CANYAMERES

 LA GUINARDERA CAN CANYAMERES 2VULLPALLERES ESTCAN MATASCAN MATAS 2