« - »

Els propietaris de Torre Negra, se senten discriminats i maltractats

Jueves, 19 de junio de 2008

ELS PROPIETARIS DE TORRE NEGRA SE SENTEN  DISCIRMINATS I MALTRACTATS

Creiem que som ciutadans de segona divisió, perquè no hi ha cap raó objectiva per seguir impedint el desenvolupament nostre PAU

Els veïns de Sant Cugat que som propietaris del sector de Torre Negra volem sotmetre a l’opinió pública la discriminació de que som objecte respecte dels propietaris d’altres zones de Sant Cugat, que s’han urbanitzat i fins i tot massificat fins a límits mai pensats.

La nostra proposta està sent bloquejada malgrat que els tribunals de justícia, inclòs el Suprem, ens han donat la raó i que els experts en medi ambient han avalat la competibilitat del projecte amb la preservació de l’àmbit.

Nosaltres pensem que hem estat la moneda de canvi, la qual cosa vol dir que a Sant Cugat hi ha ciutadans de primera i de segona divisió, doncs no existeix igualtat de tracte i, el que és pitjor, sense cap motiu objectiu. 

Nosaltres hem demanat urbanitzar només el 16%77 per cent de Torre Negra, en la zona limítrofa a les edificacions ja existents, la qual cosa és compatible amb la preservació de l’àmbit, segons han demostrat tant els tècnics de la prestigiosa empresa Ecafir SL com el perit judicial que al seu dia va designar el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. El projecte contempla lliurar a la ciutat de Sant Cugat un parc de 150 ha., és a dir, gairebé el 80% de l’àmbit.

En front el 16,77% de 167 hectàrees proposat al nostre Programa d’Actuació Urbanística (PAU), i que l’Ajuntament ha de tramitar per ordre del Tribunal Suprem, a altres indrets de Sant Cugat s’ha edificat amb quotes altíssimes que gairebé tripliquen la nostra proposta. El greuge comparatiu és evident.

Per exemple, a La Guinardera i Can Canyameres  s’ha edificat al 53,99% sobre 74 ha. i al 50,54% sobre 82 Ha. A Cab Trabal, el 40% sobre 51 ha. i al Centre Direccional el 37,83% sobre 340 ha. Això per només citar alguns exemples, que revelen que uns ciutadans han estat privilegiats respectes d’altres.

Insistim que el nostre PAU a Torre Negra ha estat avalat pel que fa al medi ambient per totes les instancies enteses en la matèria. Només l’Ajuntament de Sant Cugat ens està maltractant sense cap motiu objectiu doncs reunim totes les condicions per endegar el projecte.

Per aquesta raó volem, un cop més, posar de manifest la discriminació de que som objecte sense cap raonament vàlid, una postura demagògica que atempta al principi d’igualtat que ha de haver-hi entre els ciutadans per part dels encarregats de gestionar amb equitat i objectivitat.

Sant Cugat, 19 de juny de 2008