« - »

2ª Convocatòria jornada de portes obertes

Lunes, 9 de junio de 2008

Associació de Veïns de Sant Cugat propietaris de Torre Negra

Comunicat amb prec de difusió

Els dos informes ecològics sobre Torre Negra coincideixen amb la seva compatibilitat amb el PAU

L’Associació de Veïns de Sant Cugat propietaris de Torre Negra convoquen per al proper dilluns, dia 9, als santcugatencs interessats en aquest assumpte a la jornada de portes obertes, en la que s’explicarà de forma fefaent perquè la preservació de l’àmbit és compatible amb el Programa d’Actuació Urbanística (PAU) presentat. La convocatòria, igual que la del passat dia 26 de maig, és oberta també als mitjans de comunicació,

Al respecte cal dir que les conclusions de l’informe de la prestigiosa consultoria mediambiental Ecafir SL coincideixen amb les del pèrit judicial, que va fer el seu informe a requeriment del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Així, en el moment de considerar la compatibilitat del PAU amb la conservació dels valor naturals, culturals i paisatgístics del sector de la  Torre Negra, Ecafir SL diu que “el PAU respecta totes les àrees d’interès natural, cultural i paisatgístic del sector, edificant-se tan sols en sectors ja actualment abandonats, degradats i artificialitzats o be als conreus”, mentre que el pèrit judicial afirma que “l’àmbit pot suportar les edificacions previstes en només del 16,77% de la superfície total reduint l’ocupació del sòl a les zones destinades a la edificació (…) perquè queden preservades les parts més importants de les àrees boscoses”. I també reconeix que el PAU preserva les àrees amb valor paisatgístic.

Sant Cugat, 3 de juny de 2008