Comunicats de premsa

Els grups municipals denuncien la política de fets consumats de l’Ajuntament de Sant Cugat. 

Al darrer Ple municipal de Sant Cugat els diferents grups municipals van posar de manifest la perillosa política de fets consumats que en matèria urbanística està portant a terme l’Ajuntament, que no té en compte les sentències judicials que li són  desfavorables o bé que després de conèixer les sentències les adapta “a posteriori” a les disposicions al que han dictat els jutges.


Els grups municipals ho van denunciar quan els van proposar l’aprovació de la modificació puntal del planejament als sectors Eixample Sud i Turó d’en Lluch, en una situació similar a la que es va produir en el sector de Torre Negra, sobre el que, de forma sistemàtica, s’ha  ignorat el que han dit els jutges al respecte en les seves sentències i, encara més, tot canviant les qualificacions urbanístiques “a posteriori”.

També els grups municipals van posar l’accent en que “ens podríem trobar en una situació perillosa, ja que qualsevol podria posar una acció administrativa o fins i tot penal contra l’Ajuntament, posant de relleu que aquest el que està fent és una política de fets consumats”. També es va denunciar que davant d’una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que va declarar nul·la de ple dret l’atorgament d’una llicència urbanística,  la resposta de l’Ajuntament va ser canviar la norma a posteriori per adaptar-la i d’aquesta manera fer un urbanisme a mida.

Tots els grups municipals, excepte el de l’equip de Govern, van votar en contra la proposta de l’aprovació de l’esmentat  planejament, que manté en el seu fons i en la seva forma moltes similituds en el cas de Torre Negra, en el que els propietaris varem guanyar en totes les instàncies judicials.

 

“Ja que el que hem fet no està dins la legalitat, canviem la norma”, va ser l’argument pel qual tots els grups van votar contra la proposta de l’Ajuntament, sobre l’aprovació de modificació puntual i planejament vigent a l’Eixample Sud i Turó d’en Lluc.

 

Sant Cugat, 13 de gener de 2009

 

Pere Feliu

President Associació de veïns de Sant Cugat propietaris de Torre Negra

 ‘El Triangle’ parla de les activitats d’una societat de la dona de l’alcalde Recoder

* El projecte consisteix en edificar 8 torres de 14 plantes a un terreny agrícola a l’Hospitalet de Llobregat.


La revista ‘El Triangle’ (número 898) s’ha fet ressò de les activitats de la societat Hakerson International SL, que pretén edificar a uns terrenys agrícoles del terme municipal de l’Hospitalet de Llobregat, a la zona coneguda com La Marina i que és la darrera d’aquest tipus que hi ha a la ciutat.

Com hem informat, entre els accionistes d’Hakerson International SL es troba Anna Maria Lloveras que és esposa de l’alcalde de Sant Cugat, Lluís Recorder, i també el darrer pregoner de la Festa Major, el president del Barça Joan Laporta. La societat està domiciliada precisament al despatx particular de Laporta, a la Diagonal de Barcelona.

‘El Triangle’ diu a la zona s’aixecarien 8 torres de 14 plantes cadascuna i que la plataforma veïnal que lluita i s’ha mobilitzat per salvar l’entorn agrícola adverteix que aquest projecte urbanístic “respon exclusivament a interessos especulatius d’alguns propietaris actuals”.

Els veïns de la zona han mostrat el seu rebuig a “qualsevol actuació que no s’encamini a preservar el seu valor històric, patrimonial i natural”. A la zona hi ha masies de reconegut valor que, en principi, haurien de ser enderrocades.

D’aquesta informació es posa de manifest el doble raser de mesurar que hi ha a l’alcaldia de Sant Cugat, donat que mentre a Torre Negra ens han furtat a nosaltres els propietaris els nostres legítims drets, cosa reconeguda fins i tot al Tribunal Suprem, d’altra banda es participa en la destrucció de la darrera zona agrícola d’una altra ciutat catalana.

   Sant Cugat, 24 de desembre de 2008

L’alcalde Recoder confirma que som ciutadans de Segona

Als propietaris de Torre Negra mai se’ns ha ofert cap compensació contemplant els nostres drets.

L’alcalde de Sant Cugat, Lluís Recoder, ha fet unes declaracions a un diari barceloní en les quals assegura, entre d’altres coses, que han sigut contundents a l’hora d’evitar l’edificabilitat al Parc de Collserola “i no simplement amb un canvi de qualificació – un procés llarg i farragós, com s’ha demostrat clarament al cas de Torre Negra – sinó oferint edificabilitat en altres punts de la ciutat”.

Com a president dels propietaris de Torre Negra que som veïns de Sant Cugat he de manifestar al respecte que el canvi de qualificació en el cas de Torre Negra ha estat el que en termes col·loquials es diu una ‘alcaldada’, donat que es va fer sense cap raonament legal i ajustat a dret, i sí, en canvi, després que estigués en marxa un Programa d’Actuació Urbanística que reunia tots els requisits que marca la llei. 

Com es sabut aquest cas s’ha fallat a favor nostre en totes les instancies judicials i fins i tot el Suprem. Fer una cosa semblant sense cap recolzament legal no te cap mèrit. Al contrari, pot suposar un greu perjudici per a Sant Cugat el dia de demà.
 
Ens sobta, però, que el senyor Recoder digui també que en alguns casos s’han ofert terrenys en altres punts de la ciutat, com una mena de compensació, amagant que aquesta oferta no va donar lloc a un diàleg amb els propietaris per la seva baixa entitat, i ser una continuació de la valoració dels terrenys que figura en l’estudi econòmic financer de la Modificació del Pla General en l’àmbit de la Torre Negra que està impugnat davant els Tribunals.  

Si el dia de demà la Justícia acaba per acceptar, com sembla arran de les seves sentències, la nostra postura, que ningú no ens doni la culpa del que pugui passar.

Creiem que no ens poden bandejar d’aquesta manera, no ens poden tractar com a ciutadans de Segona, i després que hi hagi qui tregui pit i s’ho atribueixi com una gran conquesta.

Pere Feliu

President de l’Associació de Veïns

de Sant Cugat propietaris de Torre Negra

 LA DONA DE L’ALCALDE DE SANT CUGAT, SÒCIA DE LAPORTATenen una immobiliària que vol construir en uns terrenys agrícoles

Ens plau sotmetre a la consideració dels nostres conveïns de Sant Cugat la següent informació apareguda al portal d’internet e-noticies.com i a d’altres mitjans de comunicació que s’hi han fet ressò. Es pot comprovar un greuge comparatiu amb el nostre problema a Torre Negra, amb la diferència que a nosaltres ens han donat la raó a tots els tribunals de Justícia, fins i tot el Tribunal Suprem.

Mentre uns volen edificar en uns terrenys agrícoles, tot canviant-ne la qualificació, a nosaltres no ens deixen edificar en uns terrenys en els que estava autoritzat fer-ho. De sobte, quan havíem complert tots els requisits amb totes les Administracions, ens van materialment atropellar i ens van negar els nostres drets des de l’alcaldia de Sant Cugat.

Nosaltres ens tracten com ciutadans de Segona, precisament els que fan (o presumptament intenten fer) “pelotazos”de Primera.

El text de la notícia apareguda a e-noticies.com és el següent: 

 La dona de l’alcalde de Sant Cugat, sòcia de Laporta
En una empresa que disposa d’uns terrenys agrícoles a l’Hospitalet
 
Anna Maria Lloveras, esposa de l’alcalde de Sant Cugat de Vallès, és sòcia de Joan Laporta a l’empresa Hakerson Internacional S.L. En aquesta societat, que disposa d’uns terrenys agrícoles a l’Hospitalet que l’Ajuntament pretén requalificar per a usos terciaris i de serveis, també és soci l’extinent d’alcalde de l’ajuntament de Sant Cugat i actual directiu del Barça, Joan Franquesa.

Segons figura en el registre mercantil, Lloveras va anar a l’ampliació de capital de Hakerson durant la junta universal celebrada el dia 22 de desembre de 2004. En aquella junta, també hi van subscriure l’ampliació els altres socis, entre els quals hi figura el president del FC Barcelona, Francesc Xavier Laporta, Joaquín Segú Estruch, Joan Franquesa, Xavier Arbós i Francesc Palau. E-notícies ha contactat set vegades amb el departament de premsa de l’ajuntament de Sant Cugat, des del dilluns passat, sense haver rebut cap resposta oficial.

Pere Feliu
President
Associació de veïns de Sant Cugat propietaris de Torre negra

 

Resposta al Diari Expansión

                                       Sant Cugat 30 de setembre de 2008

Distinguido señor,

En relación con el artículo aparecido en su diario, página 5 del día 17 pasado, en el que se aborda el tema del sector Torre Negra con el titular “Núñez i Navarro recurre los últimos intentos de Sant Cugat para bloquear Torre Negra”, quiero manifestarles, en mi condición de Presidente de la Asociación de Vecinos de Sant Cugat propietarios de Torre Negra, que en el momento de glosar el problema siempre se alude a una gran constructora como Núñez y Navarro y, en cambio, siempre se olvidan de los pequeños propietarios de la zona, que somos más de 70 vecinos de Sant Cugat.

Nosotros, al igual que el promotor al que aluden, hemos visto lesionados nuestros legítimos intereses sin motivo legal alguno y por esta causa todos los tribunales, incluso el Tribunal Supremo, nos han dado la razón. Sólo le citaré un ejemplo: en 2002 el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya declaró la zona como urbanizable y en 2003, tras ser firme dicha sentencia, se declararon como rústicos dichos terrenos, sin atender el veredicto de la justicia.

El Programa de Actuación Urbanística presentado por una Empresa a la que ustedes se refieren, fue aceptado también por los pequeños propietarios del Sector, y sólo abarca el 16,77% de las 160 Ha. de terreno del ámbito. El restante 80% se cede a la ciudad como parque de libre disposición de los ciudadanos. Torre Negra no es, además, una zona virgen: allí hay dos clubs hípicos, un club de natación y una escuela, todo con sus correspondientes parkings. Además, hay tres núcleos de viviendas que han sido declaradas zonas urbanas por el Ayuntamiento y justo al lado se construye una nueva sede de Esade, con 100.000 metros de techo.

El agravio comparativo se manifiesta, además, en las muchas urbanizaciones que se han levantado en otras zonas de Sant Cugat en las que sí se han realizado auténticas barbaridades y no como nuestra iniciativa que tiende a proteger realmente la zona.

Nosotros, los pequeños propietarios, ciudadanos de Sant Cugat desde hace muchas generaciones, hemos sido ignorados sistemáticamente en este asunto, al igual que lo hacen ustedes, aún cuando hemos sufrido y estamos sufriendo, los graves perjuicios que la actuación municipal nos comporta, pese a que, hasta ahora, todos los tribunales nos han dado siempre la razón. Por ello, por la mala fe existente, estamos considerando estudiar desde la perspectiva penal el tema, por si hubiere responsabilidades a depurar.

Le agradezco la atención que pueda prestar a estas líneas, con la seguridad de que nosotros, la parte más débil del asunto, también podremos hacer oír nuestra voz.

Atentamente,

Pere FeliuPresident de l’Associació de veïns de Sant Cugat propietaris de Torre Negra Associació de Veïns de Sant Cugat propietaris de Torre Negra

 TORRE NEGRA: L’ÍNDEX MÉS BAIX D’EDIFICABILITAT

L’àmbit de Torre Negra te l’índex d’edificabilitat més baix de tots els projectes importants que s’han endegat a Sant Cugat als darrers 25 anys, segons es desprèn d’un estudi comparatiu entre les diferents zones.L’Associació de veïns propietaris de Torre Negra vol posar aquesta dada a disposició de l’opinió pública, doncs de vegades s’ha presentat el nostre Programa d’Actuació Urbanística com una mena d’intent de massificació de la zona, quan la realitat és ben diferent, no tan sols perquè les construccions estan projectades al llindar de la ciutat de Sant Cugat, sinó perquè, junt al  només el 16,77% de terreny edificat, l’índex d’edificabilitat brut és del 0,17 . Aquest índex s’obté de dividir els metres quadrats de sostre edificat per els metres quadrats de sòl.

Així ens trobem que en sector de la mateixa classificació urbanística al de Torre Negra, aquest índex  ha arribat a triplicar-se, com a Sant Domènec Colomer, que és del 0,57, o a Casetes de Can Rabella, que va arribar al 0,60.

La majoria de PAU de Sant Cugat, però, han doblat amb escreix  l’índex d’edificabilitat sol·licitat de Torre Negra, com a Vullpalleres Oest (0,40), La Guinardera i Can Canyameres (0,48), Can Matas (0,47), Can Rabella (0.44) Coll Favà (0,45) i Can Ganxet (0,46) per citar-ne alguns exemples. Torre Negra es presenta, doncs, amb l’índex d’edificabilitat més baix de tots.

Aquest aspecte de l’índex d’edificabilitat brut és el que també han valorat tan els tribunals de Justícia, que han avalat totes les nostres actuacions, com els experts en medi ambient que han refermat l’absoluta compatibilitat del projecte amb la preservació de la zona.

 

Sant Cugat, 14 de juliol de 2008

 

*Us Adjuntem fotografies de sectors en desenvolupament a Sant Cugat
LA GUINARDERA CAN CANYAMERES

LA GUINARDERA CAN CANYAMERESVULLPALLERES EST2CAN MATAS 2CAN MATASVULLPALLERES EST

TORRE NEGRA: UNA DISCRIMINACIÓ ANTIDEMOCRÀTICA

Per Pere Feliu

President de l’Associació de Veïns

De Sant Cugat propietaris de Torre Negra

Els veïns de Sant Cugat que som propietaris de Torre Negra volem denunciar davant l’opinió pública que la discriminació que se’ns està fent no té res a veure amb criteris objectius, sinó que responen a l’animadversió d’un determinat partit polític contra la empresa constructora Núñez i Navarro, a la qual tenim lligades les nostres aspiracions per raons de veïnatge. Això es va demostrar al darrer ple municipal.

Volem posar de manifest que altres ciutadans de Sant Cugat han estat tractats amb equitat i han pogut endegar els seus projectes a terrenys de la seva propietat, sense més problemes que els de complir els tràmits que exigeixen els diversos organismes implicats en urbanisme.

No és nou que a Núñez i Navarro li posin impediments als seus projectes. A manca d’una informació exacta sobre les seves empreses, sí que podem posar com exemple el que va succeir quan Josep Lluís Núñez era president del Barça. En aquells temps se li va impedir fer tres camps de futbol a Can Rigalt, on ara hi són projectats 2.000 habitatges, després d’haver-se venut el club el 60% del terreny i engegar altres projectes

Creiem que els veïns de Sant Cugat no ens mereixem un tracte discriminatori i injust com el que ens estan donant per l’únic motiu que entre els propietaris de Torre Negra hi és Núñez i Navarro. 

Com hem demostrat abastament la protecció mediambiental de Torre Negra està garantida en el nostre Programa d’Actuació Urbanística, que contempla un parc de 150 Ha de lliure disposició als ciutadans de Sant Cugat i només edificacions en un 16,77%.

Nosaltres, com a ciutadans de Sant Cugat maltractats per les nostres autoritats, volem expressar que defendrem els nostres drets fins al final.

Ara volem reiterar als ciutadans el greu perjudici que podria ocasionar a les arques municipals si, com sembla, l’Ajuntament fos obligat a pagar-nos indemnitzacions per una negativa que, com s’ha demostrat als tribunals, inclòs el Suprem, no té cap fonament sòlid i només obeeix a un autoritarisme capriciós i mal entès.

 Sant Cugat, 27 de juny de 2008

ELS PROPIETARIS DE TORRE NEGRA SE SENTEN DISCIRMINATS I MALTRACTATS

Creiem que som ciutadans de segona divisió, perquè no hi ha cap raó objectiva per seguir impedint el desenvolupament nostre PAU

Els veïns de Sant Cugat que som propietaris del sector de Torre Negra volem sotmetre a l’opinió pública la discriminació de que som objecte respecte dels propietaris d’altres zones de Sant Cugat, que s’han urbanitzat i fins i tot massificat fins a límits mai pensats.

La nostra proposta està sent bloquejada malgrat que els tribunals de justícia, inclòs el Suprem, ens han donat la raó i que els experts en medi ambient han avalat la competibilitat del projecte amb la preservació de l’àmbit.

Nosaltres pensem que hem estat la moneda de canvi, la qual cosa vol dir que a Sant Cugat hi ha ciutadans de primera i de segona divisió, doncs no existeix igualtat de tracte i, el que és pitjor, sense cap motiu objectiu. 

Nosaltres hem demanat urbanitzar només el 16%77 per cent de Torre Negra, en la zona limítrofa a les edificacions ja existents, la qual cosa és compatible amb la preservació de l’àmbit, segons han demostrat tant els tècnics de la prestigiosa empresa Ecafir SL com el perit judicial que al seu dia va designar el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. El projecte contempla lliurar a la ciutat de Sant Cugat un parc de 150 ha., és a dir, gairebé el 80% de l’àmbit.

En front el 16,77% de 167 hectàrees proposat al nostre Programa d’Actuació Urbanística (PAU), i que l’Ajuntament ha de tramitar per ordre del Tribunal Suprem, a altres indrets de Sant Cugat s’ha edificat amb quotes altíssimes que gairebé tripliquen la nostra proposta. El greuge comparatiu és evident.

Per exemple, a La Guinardera i Can Canyameres  s’ha edificat al 53,99% sobre 74 ha. i al 50,54% sobre 82 Ha. A Cab Trabal, el 40% sobre 51 ha. i al Centre Direccional el 37,83% sobre 340 ha. Això per només citar alguns exemples, que revelen que uns ciutadans han estat privilegiats respectes d’altres.

Insistim que el nostre PAU a Torre Negra ha estat avalat pel que fa al medi ambient per totes les instancies enteses en la matèria. Només l’Ajuntament de Sant Cugat ens està maltractant sense cap motiu objectiu doncs reunim totes les condicions per endegar el projecte.

Per aquesta raó volem, un cop més, posar de manifest la discriminació de que som objecte sense cap raonament vàlid, una postura demagògica que atempta al principi d’igualtat que ha de haver-hi entre els ciutadans per part dels encarregats de gestionar amb equitat i objectivitat.

Sant Cugat, 19 de juny de 2008 
 

 

Sant Cugat, 9 de juny de 2008

 2ª Convocatòria jornada de portes obertes

 

Associació de Veïns de Sant Cugat propietaris de Torre Negra

Comunicat amb prec de difusió

Els dos informes ecològics sobre Torre Negra coincideixen amb la seva compatibilitat amb el PAU

L’Associació de Veïns de Sant Cugat propietaris de Torre Negra convoquen per al proper dilluns, dia 9, als santcugatencs interessats en aquest assumpte a la jornada de portes obertes, en la que s’explicarà de forma fefaent perquè la preservació de l’àmbit és compatible amb el Programa d’Actuació Urbanística (PAU) presentat. La convocatòria, igual que la del passat dia 26 de maig, és oberta també als mitjans de comunicació,

Al respecte cal dir que les conclusions de l’informe de la prestigiosa consultoria mediambiental Ecafir SL coincideixen amb les del pèrit judicial, que va fer el seu informe a requeriment del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Així, en el moment de considerar la compatibilitat del PAU amb la conservació dels valor naturals, culturals i paisatgístics del sector de la  Torre Negra, Ecafir SL diu que “el PAU respecta totes les àrees d’interès natural, cultural i paisatgístic del sector, edificant-se tan sols en sectors ja actualment abandonats, degradats i artificialitzats o be als conreus”, mentre que el pèrit judicial afirma que “l’àmbit pot suportar les edificacions previstes en només del 16,77% de la superfície total reduint l’ocupació del sòl a les zones destinades a la edificació (…) perquè queden preservades les parts més importants de les àrees boscoses”. I també reconeix que el PAU preserva les àrees amb valor paisatgístic.

Sant Cugat, 6 de juny de 2008                                                                            

                                                                                              Sant Cugat, 3 de juny de 2008

Els dos informes ecològics sobre Torre Negra coincideixen amb la seva compatibilitat amb el PAU
 

L’Associació de Veïns de Sant Cugat propietaris de Torre Negra convoquen per al proper dilluns, dia 9 de juny, als santcugatencs interessats en aquest assumpte a la jornada de portes obertes, en la que s’explicarà de forma fefaent perquè la preservació de l’àmbit és compatible amb el Programa d’Actuació Urbanística (PAU) presentat. La convocatòria, igual que la del passat dia 26 de maig, és oberta també als mitjans de comunicació,

Al respecte cal dir que les conclusions de l’informe de la prestigiosa consultoria mediambiental Ecafir SL coincideixen amb les del pèrit judicial, que va fer el seu informe a requeriment del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

 Així, en el moment de considerar la compatibilitat del PAU amb la conservació dels valor naturals, culturals i paisatgístics del sector de la  Torre Negra, Ecafir SL diu que “el PAU respecta totes les àrees d’interès natural, cultural i paisatgístic del sector, edificant-se tan sols en sectors ja actualment abandonats, degradats i artificialitzats o be als conreus”, mentre que el pèrit judicial afirma que “l’àmbit pot suportar les edificacions previstes en només del 16,77% de la superfície total reduint l’ocupació del sòl a les zones destinades a la edificació (…) perquè queden preservades les parts més importants de les àrees boscoses”. I també reconeix que el PAU preserva les àrees amb valor paisatgístic.

Sant Cugat, 3 de juny de 2006

 

Comunicat                                                     Sant Cugat del vallès,  30 d’abril de 2008

EL VALOR DE LA VEGETACIÓ DE L’ÀMBIT DE TORRE NEGRA ÉS ESCÀS

Segons determina l’informe mediambiental d’Ecafir SL

La valoració global que ha fet Ecafir SL, empresa especialitzada en estudis d’impacte ambiental, sobre l’àmbit de Torre Negra de Sant Cugat del Vallès diu que és escassa perquè, entre d’altres detalls, “el territori considerat no compta amb cap espècie protegida, ni endèmica ni cap que pugui ser considerada rara o notable”.

L’informe, de més de 150 pàgines, estudia totes les vessants ecològiques de Torre Negra i en el cas concret de la vegetació ha estudiat els boscos, les pinedes, les comunitats arbustives, bardisses i la vegetació hidròfila i de ribera. Concretament, aquest informe diu en la seva valoració global que “el valor de la zona estudiada des del punt de vista botànic, tant en la seva vessant estrictament florística, com en la relacionada amb comunitats de vegetals, és pot considerar com a escàs”.

També es posa de manifest que “únicament els boscos de pi i alzina es troben en un estat de conservació més o menys acceptable”. Aquests boscos, però, es troben a molta distància de les construccions projectades pels propietaris de Torre Negra.

En el plànol aixecat sobre les zones de vegetació més interessants es pot observar que aquestes es troben allunyades de les zones on s’han d’aixecar les construccions del Pla d’Actuació Urbanística (PAU) presentat al seu dia i que ha de tramitar l’Ajuntament per ordre judicial.

L’Associació de Veins propietaris de Torre Negra vol posar de manifest que a Ecafir SL hi treballen llicenciats en ciències ambientals, geògrafs, geòlegs i enginyers agrònoms i forestals, entre d’altres tècnics en el medi ambient i la seva protecció i compte amb més de 20 anys d’experiència en treballs efectuats a Catalunya, Espanya i l’estranger.

Més informació www.ecafir.com i www.torrenegra.cat

plànol ecafir

plànol gran Ecafir  (fes click a sobre del plànol per veure’l en gran)

Sant Cugat del Vallès,  9 d’abril de 2008

La urbanització proposada a Torre Negra és compatible amb la preservació de l’àmbit

Segons l’informe de la prestigiosa consultoria Ecafir SL

L’Associació de veïns de Sant Cugat propietaris de Torre Negra vol posar de manifest que, segons les conclusions d’un informe redactat per la prestigiosa consultoria Ecafir SL, que ha analitzat l’interès ecològic, paisatgístic i cultural del Sector de la Torre Negra, es pot “concloure que aquests valors no són tan excepcionals com per a fer inviable la seva urbanització. Ben al contrari, la proposta del Pla d’Actuació Urbanística és perfectament compatible amb la conservació de les àrees de major interès”.

La consultoria Ecafir SL, amb més de 20 anys d’experiència en la matèria, ha realitzat centenars d’estudis arreu de Catalunya i Espanya sobre la planificació, conservació i gestió d’espais naturals i la sostenibilitat i compatibilitat amb fauna i vegetació.

En les seves conclusions l’informe diu que “no hi ha cap comunitat botànica o faunística estrictament protegida o de tan elevada singularitat que mereixi la seva protecció (a Torre Negra). Aquesta destacada singularitat no s’observa ni tan sols a nivell de terme municipal”.

La principal conclusió a que arriben els tènics d’Ecafir SL és que “es pot justificar l’interès de protecció del Sector de la Torre Negra per un interès social o polític (…) Però en cap cas, aquest sobtat canvi de criteri –per altra banda curiosament tan sols a la Torre Negra ni no a la resta del terme municipal– es pot justificar mai des del punt de vista d’interès ecològic, paisatgístic o cultural”.

També conclou l’informe dient que la urbanització del 16,77% del terreny, al costat mateix d’on ja hi ha edificacions i a uns terrenys que són absolutament erms,  “és compatible amb els objectius i criteris del PAU presentat”.

Més informació a www.torrenegra.cat i www.ecafir.com

Sant Cugat, 7 d’abril de 2008

Associació de Veïns de Sant Cugat Propietaris de Torre Negra

 

                                                                     Sant Cugat del Vallès, 11 de març de 2008
 
Comunicat de l’Associació de Veïns de Sant Cugat Propietaris de Torre Negra
 
SI L’AJUNTAMENT DE SANT CUGAT HA D’INDEMNITZAR ELS PROPIETARIS DE TORRE NEGRA PODRIA QUEDAR ENTRAMPAT MÉS DE 100 ANYS
 
L’Ajuntament de Sant Cugat pot quedar-se sense capacitat d’endeutament durant 421 anys en el pitjor dels casos, si els Tribunals de Justícia acaben obligant-lo a indemnitzar els propietaris de Torre Negra per la negativa municipal a endegar el Programa d’Actuació Urbanística presentat al seu dia amb tots els requisits legals. Fins ara els propietaris de Torre Negra han guanyat totes les demandes presentades, inclòs davant el Tribunal Suprem.
 
Com és sabut, els veïns de Sant Cugat propietaris de Torre Negra creuen que, arribat el cas, no es pot descartar que els tribunals obliguessin a l’Ajuntament a indemnitzar-los per danys i perjudicis, al negar-los els seus legítims drets sense cap fonament ajustat a dret.

La xifra de 421 anys sense capacitat d’endeutament prové de multiplicar els metres quadrats del terreny de Torre Negra (1.650.000) per el preu per metre quadrat que recentment va fixar el propi Ajuntament en la licitació del Turó de Can Mates, que va ser de 196,11 €/m2. La multiplicació d’ambdues xifres dóna un total de 323,5 milions d’euros.

Donat que l’Ajuntament de Sant Cugat té un topall d’endeutament de 766.666 euros/any (xifra fixada pel propi Interventor municipal en un informe de 13 de març de 2007), la xifra resultant és de 421 anys. Durant aquests anys l’Ajuntament hauria de pagar la dita quantitat als propietaris de Torre Negra. Si els tribunals fixen la indemnització en la meitat del preu per metre quadrat, els anys baixarien a 210. I si és la quarta part, 105 anys. En qualsevol cas, una barbaritat.

Cal pensar però, que les condicions sota les quals s’han de fer les construccions a Torre Negra (només en un 16,77% del terreny, amb respecte absolut a la resta de l’àmbit) farà revisar les postures enrocades de l’Ajuntament, doncs el PAU és acceptable sota qualsevol punt de vista.

Els propietaris assenyalen que són santcugatencs des de fa moltes generacions, que estimen la ciutat a la qual es senten fortament arrelats, encara que se senten agreujats comparativament amb altres projectes que s’han dut a terme a la ciutat sense cap impediment.
 
El propietaris pensen que el fet que l’Ajuntament quedi bloquejat econòmicament no es pot descartar, perquè els Tribunals han estat sempre molt contundents amb les seves decisions sobre aquest assumpte.
 
 
Pere Feliu
President
Associació de Veïns de Sant Cugat Propietaris de Torre Negra

Sant Cugat del Vallès, 5 de març de 2008

MÉS DE 800 SIGNATURES DE SUPORT AL PAU DE TORRE NEGRA

L’Associació de Veïns de Sant Cugat propietaris de Torre Negra ha presentat al registre de l’Ajuntament de la ciutat més de 800 signatures favorables al Programa d’Actuació Urbanística (PAU) presentat per urbanitzar un 16,77% de l’àmbit de Torre Negra.

Aquestes signatures donen suport a una iniciativa que deixaria un parc de 150 hectarees a lliure disposició dels sancugatencs a canvi d’endegar el projecte de construir habitatges en zones absolutament ermes i desproveïdes de vegetació de Torre Negra, que són colindants amb les zones ja construïdes.
Com se sap, Torre Negra no ha format mai part del Parc de Collserola ni va ser inclòs a la Xarxa Natura 2000, que es va tancar al 2006 i els veïns de Sant Cugat propietaris dels terrenys creuen acceptable el PAU presentat al seu dia amb tots els requisits legals. Per aquesta raó, entre d’altres, els Tribunals de Justícia han donat la raó als propietaris, donat que, a més, no suposaria cap dany mediambiental pel nul valor de la zona a edificar. En canvi, la resta del Parc sí quedaria a disposició dels ciutadans.

Amb aquestes més de 800 signatures l’Associació de Veïns propietaris de Torre Negra vol comunicar a tots els ciutadans de Sant Cugat, que lluny de demagogies, hi ha ciutadans que han comprovat que el projecte és possible sense malmetre la resta de l’àmbit.

L’Associació seguira informant, personalment i a través de la web www.torrenegra.cat sobre el PAU als habitants de Sant Cugat perque sapiguen exactament els beneficis que els reportara.

Pere Feliu i Pujol
President de l´Associació de Veins de Sant Cugat Propietaris a Torre Negra.

Agraïm a tots els que ens han fet arribar les seves al.legacions, donant suport al PAU presentat.

Moltes gracies a tots!